How about Hà Trúc – Bữa sáng dễ thương, sáng này chỉ có hai món Bánh Canh với Hủ Tíu, thêm ly nước c…


How about Hà Trúc:

Bữa sáng dễ thương,
sáng này chỉ có hai món Bánh Canh với Hủ Tíu, thêm ly nước cam với vài quả chuối, vừa ăn vừa nhìn đất nhìn trời, dưới chân có em chó nhỏ chạy loanh quanh 🐶.
Ăn mau mau đi rồi đi thám hiểm vớiii.

Like: 1518
Location:

Source: How about Hà Trúc

Thời trang Mango - Ưu đãi tới 50%