How about Hà Trúc – Có những ngày lưng chừng mây, những ngày yêu thương tràn đầy dù chỉ bằng ánh nhì…


How about Hà Trúc:

Có những ngày lưng chừng mây,
những ngày yêu thương tràn đầy dù chỉ bằng ánh nhìn xuyên qua vòm lá.

Like: 2537
Location: Tokyo, Japan

Source: How about Hà Trúc

Thời trang Mango - Ưu đãi tới 50%