How about Hà Trúc – “…từ khi em qua chốn này những ân tình ai hay có anh đợi mong.”…


How about Hà Trúc:

“…từ khi em qua chốn này
những ân tình ai hay có anh đợi mong.”

Like: 3944
Location:

Source: How about Hà Trúc

Thời trang Mango - Ưu đãi tới 50%