Mai Ngo – Mỗi bước chạy bộ cùng với AlphaBOUNCE BEYOND trong quy trình rèn luyện bản thân …

Mai Ngo: Mỗi bước chạy bộ cùng với AlphaBOUNCE BEYOND trong quy trình rèn luyện bản thân hằng ngày chính là cách giúp Mai bức phá bản thân. Tuy vậy, Mai không phải là runner, Mai chạy là để làm chủ bản thân, làm chủ quy trình luyện tập của Mai.

adidasvn adidasRunning alphaBounceBeyond RuntheGame

Like: 4795
Location:

Source: Mai Ngo

Thời trang Mango - Ưu đãi tới 50%