Nguyen Cao Ky Duyen – Người sẽ đến, lúc nào ta chẳng biết Như ngày kia hoa nở ở ven đường Ta bất chợt …


Nguyen Cao Ky Duyen:

Người sẽ đến, lúc nào ta chẳng biết
Như ngày kia hoa nở ở ven đường
Ta bất chợt cúi nhìn và tha thiết
Biết đời mình vừa trổ đoá yêu thương… Dmind

Like: 21420
Location:

Source: Nguyen Cao Ky Duyen

Thời trang Mango - Ưu đãi tới 50%