Nguyễn Mai Sương – Tháng tư về, gió hát mùa hè Có những chân trời xanh thế Mây xa vời, nắng xa v…

Nguyễn Mai Sương: ⚫ Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi…

Like: 816
Location:

Source: Nguyễn Mai Sương

Thời trang Mango - Ưu đãi tới 50%