Trang Cherry – “Đa số được sinh ra là để ràng buộc hoặc bị ràng buộc Vài người sinh ra để tự do…

Trang Cherry: “Đa số được sinh ra là để ràng buộc hoặc bị ràng buộc
Vài người sinh ra để tự do
Nhiều người sinh ra được sống cuộc đời của chính họ
Lại có số khác sinh ra để làm nền cho cuộc đời ai đó”

Like: 2711
Location:

Source: Trang Cherry

Thời trang Mango - Ưu đãi tới 50%