Trang Cherry – Tôi thích và tôn trọng những mối quan hệ cũ rích mà cho đến giờ nó vẫn tồn tại T…

Trang Cherry: Tôi thích và tôn trọng những mối quan hệ cũ rích mà cho đến giờ nó vẫn tồn tại
Tức là càng cũ tôi càng quý
Càng cũ tôi càng thương
Càng cũ tôi càng nhớ
Có thể chẳng bên nhau nhiều như xưa, chẳng thể tâm sự nhiều như xưa nhưng tất cả đều ngầm hiểu nó luôn nằm đó
Trong tim mỗi người
Vững chãi
Bất chấp thời gian
Bất chấp không gian
Vẫn nghĩ về nhau.
Những mỗi quan hệ cũ rích là thứ không gì có thể đánh đổi…

Like: 3371
Location:

Source: Trang Cherry

Thời trang Mango - Ưu đãi tới 50%