Trinh Pham – Không có gì vui bằng sau những ngày vất vả quay, đọc được những comment vui vẻ c…

Trinh Pham: Không có gì vui bằng sau những ngày vất vả quay, đọc được những comment vui vẻ của những người ủng hộ mình 😘

Nhưng cũng không có gì thốn bằng cảm giác sáng vừa mở mắt, “bị” đọc những comment thiếu văn hoá của những anh hùng chắc chỉ bằng tuổi cháu mình trên mạng Internet 😂
Tiêu chí của Trinh là cái gì mà mình không nhắc đến nhiều, không nghĩ đến nhiều thì dần dần mình sẽ coi như nó không tồn tại 💁🏻‍♀️ Nhìn vào những thứ tích cực và quên đi những thứ vô duyên thì cuộc đời mình sẽ luôn vui 😘 Mọi người cũng thế nhé!
mondaymotivation 📸: namxx

Like: 14747
Location:

Source: Trinh Pham

Thời trang Mango - Ưu đãi tới 50%