Yumi Duong – Lúc này thì chưa lấy chồng, nhưng lúc nào mà chả thế, luôn cái kiểu của một cô v…

Yumi Duong: Lúc này thì chưa lấy chồng, nhưng lúc nào mà chả thế, luôn cái kiểu của một cô vợ già già khư khư lọ mọ khó chịu và hay càu nhàu everywhere everytime hihihi

Like: 2267
Location:

Source: Yumi Duong

Thời trang Mango - Ưu đãi tới 50%